หากไม่พบบริการที่ต้องการ กรุณาติดต่อ Ponyo ได้ค่ะ

Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ? Contactez Ponyo ^-^

Copyright © 2007-2019  PonyoThai

ค้นหาล่าม ผู้แปล แปลเอกสาร ไทย ฝรั่งเศส อังกฤษ

Please reload

 

ค้นหาล่ามอิสระ ผู้แปล แปลเอกสาร ไทย ฝรั่งเศส

แปลเอกสารไทย ฝรั่งเศส และล่าม

รับแปลเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่น

 • ข้อความ

 • บทความ

 • จดหมาย

 • ใบสมัครงาน

 • เอกสารต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องมีการรับรอง
   
  อัตรค่าบริการ

 • โดยปกติ 0,10 ยูโร ต่อคำ ราคาเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณงาน

 • หากเป็นเอกสารที่ใช้ศัพท์เทคนิคด้านอาชีพเฉพาะทาง หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (หมายถึงไม่ใช่คำศัพท์ทั่วไปที่ทุกคนรู้) หรือเอกสารด้านกฏหมาย ขอพิจารณาเอกสารก่อนตีราคา กรุณาส่งเอกสารมาที่ : nat.nui@gmail.com


  เกี่ยวกับผู้แปล
  คุณ ละอองดาว แมร์เท่น

  ชาวเชียงราย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมกับประกาศนียบัตรด้านชิปปิ้ง และการนำเข้าส่งออก ที่ได้ศึกษาในช่วงเวลาเดียวกัน จากนั้นได้ทำงานในสาขาการนำเข้าส่งออกและด้านการตลาดอยู่เป็นเวลา 6 ปี ด้วยความสนใจด้านการต่างประเทศ จึงได้ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ประเทศฝรั่งเศสในปี 2007

  จากที่ไม่เคยเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสมาก่อน เธอเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนเอกชน Campus Langues ณ กรุงปารีส เป็นเวลาเกือบ 2 ปี  การใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 10 ปี ทำให้เธอได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ จากในชีวิตประจำวันและการทำงาน ภาษาฝรั่งเศสของเธอ จึงกลายเป็นภาษาที่สองในปัจจุบัน

  ติดต่อผู้แปล : nat.nui@gmail.com  
   

ล่ามคนไทยพูดภาษาฝรั่งเศสได้ เขต Hyères Marseille กับ Toulon

หากคนไทยในเขต Hyères  Marseille กับ Toulon
หรือ บริเวณใกล้เคียง ต้องการล่ามคนไทย เพื่อติดต่อราชการ
กรุณาติดต่อคุณ ชุติมา 
เบอร์โทร 06 74 43 37 89

Please reload

 บริการแปลเอกสาร หรืออื่นๆ ภาษา ไทย -> อังกฤษ

 

แปลเอกสารไทย อังกฤษ

เอกสารราชการทุกประเภทราคาหน้าละ 500 บาท โดยมีรายการเอกสาร ดังนี้ 

1. สูติบัตร 

2. มรณบัตร

3. หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล

4. หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ

5. หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล

6. การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนามสกุล

7. บัตรประจำตัวประชาชน

8. ทะเบียนบ้าน

9. แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร

10. ทะเบียนสมรส

11. ทะเบียนหย่า

12. ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

13. เอกสารทั่วไป (พิจารณาราคาตามเนื้อหาของเอกสาร เช่น การศึกษา กฎหมาย การแพทย์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น)

เกี่ยวกับผู้แปล

นางสาวรุจิภาส พรมสมบัติ 

การศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ประสบการณ์ 

1. แปลเอกสารราชการไทย - อังกฤษ, อังกฤษ - ไทย 

2. ล่ามอิสระ

3. ครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. พิสูจน์อักษร (ภาษาไทย)

5. เลขานุการและประชาสัมพันธ์โรงเรียนกวดวิชาภาษาต่างประเทศ

 

ข้อมูลการติดต่อ Pooklook1121@gmail.com

Please reload