หากไม่พบบริการที่ต้องการ กรุณาติดต่อ Ponyo ได้ค่ะ

Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ? Contactez Ponyo ^-^

Copyright © 2007-2019  PonyoThai

Workshop การสนทนาภาษาฝรั่งเศส

คอร์ส สนทนาภาษาฝรั่งเศส

ผู้สอน คือ ครูนุ้ย

Workshop การสนทนาภาษาฝรั่งเศส

 

จัดขึ้นสำหรับผู้ที่

 

 • ต้องการฝึกการพูดให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 • ต้องการฝึกพูดในบทเรียนที่ได้เรียนไป เพื่อเป็นการทบทวน

 • ต้องการฝึกการใช้คำศัพท์ การสอบถาม การบอกเล่า การอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับบุคคลในครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลทั่วไป

 • ต้องการพูดได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ เช่นเดียวกับเจ้าของภาษา

 • ต้องการสร้างความมั่นใจในการสนทนากับเจ้าของภาษา

 • ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของภาษาโดยตรง

 • ยังไม่มีความมั่นใจในการพูดภาษาฝรั่งเศสของตัวเอง

 • ต้องการสื่อสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกับบุคคลทั่วไป

 • มีความประสงค์จะนำไปใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

รายละเอียด การสนทนาเบื้องต้น A1 (สำหรับผู้ที่เรียบจบ A1 มาแล้ว)

 

เนื้อหาในการสนทนา

  • การทักทาย การแนะนำตัว ถาม- ตอบง่ายๆ เมื่อทำความรู้จักกัน

  • ถามราคา รายละเอียดสินค้าง่ายๆ เมื่อไปซื้อของ

  • อธิบายลักษณะที่อยู่ เมือง หรือสถานที่ต่างๆ

  • การเข้าใจการถามทาง บอกทาง

  • พูดเกี่ยวกับสภาพอากาศ

  • พูดเกี่ยวกับความสนใจของตนเอง

  • การอธิบายลักษณะนิสัยใจคอ ท่าทางของบุคคลแบบง่าย

  • การบอกนัด บอกเวลา ถามเวลา

  • การพูดถึงกิจวัตรประจำวันของตน

  • การเล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต

  • การพูดถึงสิ่งที่วางแผนไว้ที่จะกระทำเร็วๆนี้

 

รายละเอียด การสนทนาระดับ A2.1 (สำหรับผู้ที่เรียบจบ A2.1 มาแล้ว)

เนื้อหาในการสนทนา

 

 • การบอกข่าวดี ข่าวร้าย สารทุกข์สุกดิบ

 • การพูดถึงคนในครอบครัว

 • การพูดหรือรับโทรศัพท์

 • การอธิบายลักษณะรูปร่างภายนอกของบุคคล

 • การพูดถึงสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล ภูมิประเทศ ทวีปต่างๆ และสิ่งแวดล้อมทั่วไป

 • การอธิบายลักษณะสิ่งของ อาหาร เสื้อผ้า

 • การไปจ่ายตลาด หรือซื้อของที่ร้าน

 • การรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร

 • ข้อความเกี่ยวกับประกาศต่างๆ

 • การเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน

 

รายละเอียด การสนทนาระดับ A2.2 (สำหรับผู้ที่เรียบจบ A2.2 มาแล้ว)

เนื้อหาในการสนทนา

 • การติดต่อที่พัก อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า หรือการจองโรงแรม

 • พูดถึงความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน

 • อธิบายความหมายของสิ่งต่างๆ หรือเรื่องราวต่างๆ

 • อธิบายหรือพูดถึงข้อดี ข้อเสียของบุคคล

 • การสมัครงาน ติดต่องาน

 • เล่าประสบการณ์การทำงาน

 • พูดถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ช่วงเวลาต่างๆ

 • พูดถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่

 • พูดถึงการใช้ชีวิตทั่วไป ข่าว สถานการณ์ปัจจุบัน

 • การพูดสรุปสถานการณ์บางอย่าง

 • อธิบายตัวเลขสถิติหรือข้อมูลบางอย่าง

 

 

ระยะเวลาในการสนทนาแต่ละครั้ง: 30 นาที

 

วิธีการเรียน : ผ่านโปรแกรมแชททั่วไป เช่น Skype, Line, Facebook etc.

 

ราคา

 

2 ครั้ง : 29€ (1,100 บาท)

5 ครั้ง : 49€ (1,900 บาท)

10 ครั้ง : 89€ (3,400 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน : โอนผ่านธนาคาร (ในไทยหรือในฝรั่งเศส), เช็ค, Paypal

 

สมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อทางอีเมล์ nat.nui@gmail.com

 

 

หมายเหตุ :

- Workshop การสนทนาภาษาฝรั่งเศส ไม่ใช่การเรียนภาคทฤษฏี workshopนี้เป็นเพียงการฝึกพูดและโต้ตอบกันเท่านั้น เพียงแต่ผู้สอนสามารถช่วยแก้ไข อธิบาย และแนะนำการพูดที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- ผู้เรียนสามารถตกลงเวลาเรียนที่สะดวกกับผู้สอนโดยตรง

- หากมีการเลื่อนเวลาเรียนที่นัดหมายไว้ ผู้เรียนต้องทำการแจ้งให้ผู้สอนทราบก่อนอย่างน้อย 12 ชั่วโมง มิฉะนั้นทางผู้สอนถือว่าผู้เรียนสละสิทธิ์ในการเรียนครั้งนั้น (ชาร์จราคาต่อครั้งตามราคาที่ผู้เรียนจ่ายไว้)

- ผู้เรียนควรมีความตรงต่อเวลา การเข้าเรียนช้าถือเป็นการเสียสิทธิ์ในการเรียนของผู้เรียนเอง

Please reload